Julianandjones.com is de website van Consulicious sàrl (hierna te noemen Julian & Jones). Ons bedrijfsadres (en tevens postadres) is Route du Raffort 7, 1035 Bournens. 

Als je onze website www.julianandjones.com bezoekt, slaan wij jouw persoonsgegevens op. Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Welke persoonsgegevens wij van jou opslaan, hoe wij daar mee omgaan en wat je rechten zijn met betrekking tot deze door ons verzamelde persoonsgegevens, is te lezen in deze Privacy Policy. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je verdere vragen hebt met betrekking tot deze Privacy Policy, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze Privacy Policy.

Persoonsgegevens 

Via onze webwinkel www.julianandjones.com worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon te achterhalen. Persoonsgegevens slaan wij op voor een correcte afhandeling van je bestelling.

Julian & Jones acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Aanmaken van logbestanden

Als je onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als je jezelf niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelt ons systeem alleen gegevens van jou als je via een affiliate link uit ons eigen partnerprogramma onze website bezoekt. De volgende gegevens worden dan verzameld in een database log tabel:

IP adres en internetprovider van de gebruiker

Deze database tabellen bevatten IP-adressen of andere gegevens die mogelijk kunnen toewijzen naar een gebruiker. Dit is mogelijk als de gegevens van bijvoorbeeld orders gekoppeld kunnen worden aan de log gegevens via een IP-adres.


Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De opslag in logfiles wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Julian & Jones.

Duur van de opslag

De opslagduur van gegevens in onze database logtabel is zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door ons verwijderd.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het functioneren van de website en daarmee een legitiem doel als genoemd in artikel 6, lid 1, onder f van de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING. Je hebt dus niet het recht om bezwaar aan te tekenen.


Gebruik van onze online shop

Als je in onze online shop wilt bestellen is het voor het aangaan van een overeenkomst noodzakelijk dat je jouw persoonlijke gegevens, die wij nodig hebben voor de verwerking van jouw bestelling, aan ons doorgeeft. Dit geldt ook voor het doorgeven van de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van jouw bestelling bij betalingsdienstaanbieders zoals onze bank en, wanneer je op rekening koopt, aan kredietbureaus met het oog op kredietaanvragen.

Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten worden afzonderlijk gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

Je kan vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee wij jouw gegevens kunnen opslaan voor latere aankopen. Wanneer je een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de gegevens die je opgeeft, herroepelijk opgeslagen. Jouw bestellingen worden automatisch opgeslagen onder jouw klantaccount. Als je jouw klantaccount wilt verwijderen, stuur ons dan een e-mail naar: info@juliandnjones.com. Julian & Jones zal dan jouw klantaccount permanent en volledig verwijderen, tenzij legitieme belangen van Julian & Jones of wettelijke opslagverplichtingen dit verhinderen.

Wij kunnen de door jou verstrekte informatie ook verwerken om je te informeren over andere interessante producten in ons portfolio of om je technische informatie per e-mail te sturen. Wij zijn wettelijk verplicht om jouw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat jouw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om ongeoorloofde toegang van derden tot jouw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS technologie.


Doeleinden en de rechtsgrond waarop gegevens worden verwerkt

Julian & Jones verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uit de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING, namelijk (1) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou / het afhandelen van de bestelling, hetzij (2) omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, hetzij (3) op basis van jouw toestemming of (4) omdat dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting zoals het kunnen voldoen aan juridische, fiscale of accounting vereisten.


De persoonsgegevens die Julian & Jones in het kader van uitingen van Julian & Jones verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om met jou in contact te kunnen treden;
  • om jou te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Julian & Jones (al dan niet toegespitst op de door jou kenbaar gemaakte interessegebieden);
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Julian & Jones;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Julian & Jones;
  • ter uitvoering van een overeenkomst.


Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je Julian & Jones daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan Julian & Jones stelt, waarbij Julian & Jones jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de beantwoording van de vraag.


Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over de betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten.


Verstrekken aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contacteren, bijvoorbeeld:

  • bezorgdiensten (bijv. Post.ch, GLS Logistic Systems);
  • betalingsverwerkers (bijv. Post.ch, Stripe en PayPal);
  • Review partijen (bijv. Trustpilot);
  • ICT bedrijven (bijv. hostingproviders)

Product added to compare.